Co powinno obejmować dobre ubezpieczenie podróżne?

W sezonie wakacyjnym wielu Polaków wyjeżdża na zagraniczny urlop, aby odpocząć od trudów codziennego życia zawodowego. Jeśli w najbliższym czasie zamierzamy wybrać się do jakiegoś mniej lub bardziej egzotycznego kraju, to koniecznie wykupmy kompleksowe ubezpieczenie podróżne. Gwarantuje ono bowiem pokrycie kosztów finansowych wynikających z ewentualnego leczenia i nie tylko. 

Im więcej potencjalnych zdarzeń, tym lepiej 

Ubezpieczenie podróżne jest zaliczane do polis nieobowiązkowych, a zawiera w sobie rozmaite ryzyka. Przede wszystkim pokrywa wydatki na leczenie szpitalne, chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zapewnia pomoc w razie nieoczekiwanego incydentu w ruchu drogowym (np. kolizji skutkującej uszkodzeniem samochodu). Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby świadczenie w wersji podstawowej rozszerzyć o ubezpieczenie bagażu podręcznego, opóźnienia lotu, rezygnacji z wyjazdu, mienia pozostawionego w obiekcie mieszkalnym, gotówki wypłacanej z bankomatów, zakażenia koronawirusem, a nawet odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i podczas uprawiania sportów. Wszystko zależy od naszych indywidualnych potrzeb i preferencji. Zakres i sumę polisy bez problemu wyliczymy w internetowym kalkulatorze po wpisaniu stosownych danych do formularza. Podsumowując, ubezpieczenie podróżne stanowi dodatkową formę ochrony w sytuacji, gdy przebywając za granicą doznamy poważnego urazu, nagle zachorujemy bądź spotka nam innego rodzaju nieszczęście.

Parametry, na jakie warto zwrócić szczególną uwagę

Wybierając konkretne ubezpieczenie podróżne, zainteresujmy się zarówno zakresem zdarzeń, jak i czasem trwania polisy. Musi ona pokrywać wszystkie dni planowanego urlopu z opcją przedłużenia o 48 godzin. Wynika to z faktu, że czasami mamy do czynienia z odwołanym lotem lub zaskakującym pogorszeniem stanu zdrowia, uniemożliwiającym powrót do domu w wyznaczonym terminie. Należy też bezwzględnie sprawdzić, na jakim terytorium obowiązuje ochrona – w Unii Europejskiej, na całym świecie czy tylko w Polsce. Rozsądnym pomysłem jest ponadto dokładne przeanalizowanie dokumentu zwanego Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pod kątem tzw. wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej. To nic innego jak wykaz sytuacji, gdy ubezpieczenie podróżne nie zadziała. Przy okazji pamiętajmy, że w trakcie wyjazdu wypoczynkowego za granicę nie wystarczy bezpłatna karta EKUZ wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnia ona bowiem jedynie do korzystania z usług publicznej opieki medycznej na zasadach dotyczących obywateli danego państwa.